Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Anglický jazyk

Téma Počet otázok
adjectives 43
Adjectives or adverbs 26
Adverbs 26
adverbs of frequency 46
anglický jazyk, 2. cudzí jazyk 28
Artcles. 24
Articles and Determiners 55
Auxillary verbs 77
cleny a, an, plurals, this/that/these/those 11
Comparatives 1
Comparatives and Superlatives 71
Conditionals 50
Countable nouns 5
Countablity and Uncountability 31
DO or MAKE 19
Expressing habit 25
future forms 3
Future Intentions 61
Future tense 25
Grammar Elementary 8
Grammar intermediate 13
have, have got 14
Hot verbs 66
Hypothesising 27
Identifying tenses 8
Idioms 87
Indirect Questions 26
Modals 67
Modals of Obligation 54
"Much" or "many" ? 20
must, mustn´t , don´t have to 21
Narrative tenses 25
Nerčitý člen " a" alebo "an" 23
Noun Phrases 25
participles 26
passive voice 5
past perfect 28
Past simple-questions 20
past simple tense 177
Phrasal verbs 2
Polročný test 40
Pomenovanie 11
possesive adjectives 37
possesive adjectives, obejct pronouns 12
prepositions 99
Present continuous 30
Present perfect continuous 27
Present perfect simple 44
Present perfect tense. 1
present simple 166
Present simple vs. present continuous 32
present tenses 25
Quantity 13
Relative clauses 50
Reported Speech 99
reported statements 5
Requests and Offers 2
Revision test 94
sloveso to be, zamena-pronouns 62
"some " or "any" 20
spoken English 15
Subclauses 49
Superlatives 20
Tenses 41
Time 54
Time Expressions 33
to be 88
Verb Forms 115
Verb Patterns 23
vocabulary-word groups 62
What, like, as 4
Which,Who,What 20
Word Formation 69
Počet otázok celkom 2831

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk