Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Biológia

Téma Počet otázok
Biológia bunky 63
Biologické vedy 30
Bunka, živé sústavy 56
Bunkový cyklus 12
Človek 678
Dejiny Zeme 40
Dýchacia sústava človeka 16
Ekológia 64
Ekosystémy 82
Fylogenéza človeka 32
Genetika 232
Geologické procesy 50
Huby 28
Jednobunkovce - Protista 21
Lesné spoločenstvá 77
Lúky, pasienky a polia 53
Minerály a horniny 75
Mnohobunkové organizmy 2
Nebunkové a prokaryotické organizmy 26
Obehová sústava človeka 15
Orgány, sústavy orgánov a ich funkcie 103
Podstata a základné prejavy života 82
Poznávame prírodu 38
Príroda Slovenska 19
Rastliny 456
Riadiace a regulačné sústavy človeka 18
Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov 38
Stavovce 116
Úvod do biológie 26
Úvod do klasifikácie organizmov 27
Vnútorná organizácia tela organizmov 23
Vnútorná stavba tela rastlín a húb 30
Vodné spoločenstvá 36
Všeobecné vlastnosti živých sústav 26
Vylučovacia (močová) sústava človeka 9
Význam neživej prírody a je poznávanie 132
Vznik života na Zemi - biologický vývoj 41
Základná štruktúra života - bunka 6
Živočíchy 283
Živočíchy - Animalia 30
Živočíšna bunka a tkanivá 22
Život na poliach a lúkach 34
Životné procesy na úrovni bunky 46
Život s človekom a v ľudských sídlach 13
Život s človekom a v ľudských sídlach 4
Život v lese 45
Život vo vode a na brehu 47
Počet otázok celkom 3402

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk