Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Chémia

Téma Počet otázok
Alkalické kovy 13
Atómy 69
Bielkoviny 16
Biochémia 118
biokatalyzátory 30
Celkový prehľad 2
Častice a chemické látky. Priodická sústava chemických prvkov 279
Čistiace a pracie prostriedky 15
Deriváty uhľovodíkov 270
Drogy 33
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 16
Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách 35
Halogenidy 1
Halogenidy 1
Halogenidy 23
Halogenidy 3
Halogenidy 1
Halogenidy 1
Halogenidy 1
Chalkogény 11
Chémia bežného života 41
Chémia makromolekulových látok 22
Chemická väzba 68
Chemické výpočty 17
Chemicky čisté látky a zmesi 24
Kozmetické prípravky 10
Kyseliny 15
Kyslosť a zásaditosť vodných roztokov 20
Látky ohrozujúce životné prostredie a človeka 10
Lieky 10
Oddeľovanie zložiek zmesí 24
Organická chémia 810
Oxidy 55
Periodická sústava prvkov 119
Pesticídy 1
Pesticídy 9
pH stupnica 14
Plasty 20
Prírodné látky 283
Redoxné reakcie 104
Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie 20
Sacharidy 17
Soli 4
Uhľovodíky 9
Upevňovanie a prehlbovanie učiva 8. ročníka 27
Úvod do štúdia chémie 47
Vlastnosti jednoduchých organických látok 20
Voda, vzduch 46
Významné soli 15
Základy názvoslovia anorganických zlúčenín 154
Zdravá výživa 10
Zloženie a štruktúra atómu. Periodická sústava prvkov 185
1 Látky a chémia 75
2 Zmesi 68
4 Chemické reakcie 203
5 Kyseliny, hydroxidy, soli 256
Počet otázok celkom 3770

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk