Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Fyzika

Téma Počet otázok
Akustika 16
Astrofyzika 15
Astronómia 33
Atómy a molekuly 8
Elektrický náboj, elektrické pole 74
Elektrický obvod 25
Elektromagnetické javy 4
Energia 43
Fyzikálne veličiny a ich meranie 43
Gravitácia 21
Jadrová fyzika 16
Kinematika 6
Kmitanie 28
Látka a teleso 33
Mechanické vlastnosti kvapalín a plynov 78
Mechanika 2
Mechanika tekutín 21
Optika 203
Pohyb a sila 167
Pohybová a polohová energia 26
Práca a energia 22
Práca, výkon 17
Premeny skupenstva látok 68
Sila a jej pôsobenie na teleso 69
Spaľovacie motory 3
Stacionárne magnetické pole 69
Striedavý prúd 39
Špeciálna teória relativity 1
Štruktúra a vlatnosti kvapalín 12
Teória relativity 2
Teplota a teplo 87
Vedenie elektrického prúdu v polovodičoch 5
Vlastnosti látok 103
Vlastnosti plynov, ideálny plyn 11
Vlnenie 30
Vnútorná energia, teplo 23
Základy fyziky mikrosveta 17
Zákony elektrického prúdu v obvodoch 20
Počet otázok celkom 1460

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk