Maxi-Test - Test portál Testovanie, analýza, štatistiky, rating

ID kód:
Heslo:
  Zabudli ste heslo?
Registrácia
Vyskúšajte si všetky funkcie portálu po registrácii. REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ!

Vyučovacie predmety

Témy a otázky sa budú dopĺňať priebežne počas celého školského roka. Každý učiteľ môže po registrácii pridávať vlastné otázky podľa uvedených tématických okruhov alebo môže pridať vlastný tématický okruh.

Ak sa nechcete zaregistrovať, vyskúšajte si tvorbu demo testov, ktoré si môžete vytlačiť.

Demo testy sa neukladajú. Pokiaľ chcete aby sa váš test uložil aj pre ďalšie použitie, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná.
Po registrácii môžete dopĺňať hlavičku testov, dodávať žiakov na prihlášku a využívať mnohé iné funkcie, ktoré sa v Deme nenachádzajú.
 

 

Vyhľadávanie: téma:

Slovenčina

Téma Počet otázok
Jazykoveda 621
Lexikológia 70
Literárne pojmy 164
Literatúra 2815
Morfológia 188
Pravopis 68
Slohová výchova 220
Slovná zásoba 91
Slovotvorba 4
Syntax 62
Tvaroslovie 173
Vybrané slová 2
Zvuková stránka jazyka 42
Počet otázok celkom 4520

Geniuslogicus - Najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž
webdesign © bart.sk